Blog Image

Aktieanalytikern

Om Aktieanalytikern.se

Syftet med bloggen aktieanalytikern.se är att på ett enkelt sätt redogöra för några av de bolag och dess aktier som fångar mitt intresse. I första hand fokuserar jag på aktier som jag bedömer har en uppgångspotential på minst 100% inom 1-2 år. I vissa fall äger jag själv de aktier jag skriver om, i vissa fall inte.
Även de som är nybörjare ska kunna ta till sig mina analyser. Därför kommer jag inte använda mig av fler nyckeltal och ekonomiska begrepp än nödvändigt utan hålla det på en så enkel nivå som möjligt. Min filosofi till livet stämmer bra överens med detta upplägg, dvs "varför krångla till det"?
Jag kommer även göra uppföljningar av de analyser jag gjort för att ni ska kunna följa utvecklingen på ett tydligt sätt.
Jag graderar de aktier jag analyserar vad gäller risk resp möjlighet med en skala 1 till 5.
1 = Låg risk/möjlighet
5 = Hög risk/möjlighet
Kom ihåg att de eventuella investeringsbeslut ni fattar är ni helt ansvariga för själva. Mina analyser är min syn på de aktier jag skriver om och något ansvar gentemot någon annan än mig själv tar jag inte.

Kontakt: info@aktieanalytikern.se

Vendator – uppföljning

Aktieanalyser - uppföljning Posted on Sat, June 27, 2015 14:38:16

Jag gjorde en analys av Vendator (noterade på Aktietorget) 2014-01-06.
Grunden till den analysen och den positiva syn jag då hade på bolaget och dess framtida aktiekursutveckling baserade jag på att bolaget gjort bra ifrån sig under en del av 2013. Jag hoppades och trodde då på att en bestående vändning hade skett i bolaget och att den positiva utvecklingen skulle fortsätta under 2014 och därefter.
Min förhoppning grusades dock ganska fort och sen dess har inga betydande framsteg skett i bolaget, snarare tvärtom.
Jag ser i dagsläget ingen ljusning för bolaget och kommer genom denna uppföljning lämna bevakningen av nämnda bolag.

Kurs vid analysen, 2014-01-06: 55 öre
Nuvarande kurs, 2015-06-27: 52 öre
Kursutveckling för perioden: -5 %

/JoachimOrasolv – uppföljning

Aktieanalyser - uppföljning Posted on Wed, April 15, 2015 18:45:53

Nu händer det som jag inte trodde skulle hända – en nyemission i Orasolv.
Dags för en uppföljning och kommentar således.

Orasolv kommer nu i april/maj 2015 att genomföra en nyemission på drygt 60 miljoner aktier vilket ökar antalet med 50% till drygt 180 miljoner stycken.
Till skillnad från tidigare nyemissioner, som i första hand haft syftet att hålla företaget vid liv, så är syftet med denna nyemission att accelerera förvärvstakten.
Det positiva är alltså att bolaget ser möjligheter att växa ännu fortare än vad det redan gör.
Det negativa är att utspädningen, dvs det ökade antalet aktier i bolaget, minskar vinsten per aktie och därigenom påverkar aktiekursen negativt.
Frågan är alltså om den ökade förvärvstakten kommer kompensera för det ökade antalet aktier i bolaget, dvs kommer vinsten per aktie att bli högre trots ett utökat antal aktier?
Ja, är mitt svar. Dvs, nyemissionen är rätt väg att gå.
Jag ska erkänna att jag inte med glädje mottog nyheten om en nyemission då jag redan tycker att bolaget har en fin tillväxt och att den förväntas fortsätta…men, efter att jag tagit del av all info kring den förestående nyemissionen måste jag säga att jag ändrat uppfattning och ställer mig nu helt och hållet positiv till den.
Bolaget växlar nu upp sina ambitioner från att förvärva 2 tandvårdskliniker per år framöver till 2-5 kliniker per år. Detta motsvarar en tillväxt, enligt bolaget, på 20-50 Msek per år.
Klinikerna förväntas ha en rörelsemarginal på 15-20% och det uttalade målet är att inom en treårsperiod omsätta 200-300 Msek och minst ha ett rörelseresultat i klinikrörelsen på 30 Msek.
Idag omsätter Orasolv ca 100 Msek och har ett rörelseresultat på ca 7 Msek.
En kraftig tillväxt förväntas alltså och därigenom sannolikt ett ökat intresse för bolaget och dess aktie.
Bolaget har dessutom som mål att noteras på Stockholmsbörsen (Orasolv är nu noterat på Aktietorget) inom en tvåårsperiod vilket lär öka intresset för bolaget/aktien ytterligare.

Vad gäller utvecklingen av bolagets aktie så kvarstår jag vid min senaste analys från januari i år (se tidigare inlägg för full info) vad gäller 2015 och 2016.
Det som skiljer är att jag nu tror att omsättning och vinst kommer stiga i en snabbare takt men att vinsten per aktie kommer att ligga på den nivån jag tidigare prognosticerat (eftersom antalet aktier kommer bli fler). Därigenom tror jag fortfarande att aktien kommer nå de nivåer jag tidigare nämnt.

Jag väljer att komplettera min syn från tidigare med att även ange en nivå för omsättning, vinst/aktie, aktiekurs (målkurs) och potential för 2017 och 2018.
Aktiekursen är i skrivande stund 27,1 öre.
Detta ger följande prognos:

2015:
Omsättning: 120 Msek
Vinst per aktie: 4-6 öre
Målkurs: 75 öre (P/E-tal: 13-19)
Potential: 177%

2016:
Omsättning: 150 Msek
Vinst per aktie: 7-8 öre
Målkurs: 1,00 sek (P/E-tal: 12-14)
Potential: 269%

2017:
Omsättning: 200 Msek
Vinst per aktie: 10 öre
Målkurs: 1,50 sek (P/E-tal: 15)
Potential: 454%

2018:
Omsättning: 250 Msek
Vinst per aktie: 12-13 öre
Målkurs: 2,00 sek (P/E-tal: 15-17)
Potential: 638%

Med målkurs avses den kurs som jag tror att bolaget någon gång under resp år kan nå.
Med potential avses målkursen i förhållande till aktuell aktiekurs (27,1 öre).
Orasolv befinner sig i, och kommer att befinna sig i, kraftig tillväxt under flera år framöver vilket motiverar en relativ hög värdering. Jag har valt att sätta P/E-talet kring 15 vilket jag anser vara rimligt.
Det finns alltså en kraftig uppgångspotential i bolagets aktie, både på kort och lång sikt. Det kan bli tufft att nå årets målkurs på 75 öre men för följande år är möjligheterna desto större.

Risk (skala 1-5): 3
Möjlighet (skala 1-5): 5

När värdet på möjlighet är högre än värdet för risk så är aktien väldigt köpvärd i mina ögon.

Jag vill även tillägga att det nu verkar vara en bra kombination i bolaget vad gäller ledning och styrelse. Bolagets VD, Maria Johansson, är i mina ögon Orasolvs bästa sedan jag började följa bolaget i mitten av 90-talet.
Jag ser fram emot en mycket behaglig resa de närmaste åren som aktieägare i Orasolv.

/JoachimOrasolv – uppföljning

Aktieanalyser - uppföljning Posted on Tue, January 13, 2015 20:47:02

För drygt ett år sedan (2014-01-06) skrev jag följande:

För 2014 är min prognos att bolaget gör fler förvärv, helt enligt deras egen utsago, och når en omsättning på 75-80 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 5 Msek (4-5 öre per aktie).
För 2015 är min prognos att bolaget fortsätter att göra fler förvärv och når en omsättning på ca 100 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 10 Mkr (8-10 öre per aktie).

Målkurs inom ett år: 75 öre.
Målkurs inom två år: 1,25 kr.

Uppföljning
Min prognos vad gäller omsättningen för 2014 ser ut att infrias. Allt tyder på att försäljningen för 2014 blir just 75-80 Mkr.
Vad gäller resultatet tror jag inte att bolaget når ända fram utan landar troligen strax över noll, ca 2-3 Mkr i vinst efter skatt för 2014.

Jag räknade med att aktiekursen inom ett år skulle nå 75 öre. Kursen var 36 öre när analysen skrevs (2014-01-06).
Den har pendlat mellan 28 och 45 öre under det senaste året.
Målkurs 1 har alltså inte nåtts.

Utsikter
Trots att målkurs 1 inte infriats, inte ens varit i närheten, så är min tro om framtiden för aktien i Orasolv fortsatt positiv. Faktum är att jag är ännu mer positiv nu än för ett år sedan.
Detta grundar jag på att försäljningen, som trots allt är en förutsättning för framtida vinster, har utvecklats precis som jag hoppades och trodde för 2014. Förvärv har skett och nyligen blev det klart att ytterligare två kliniker förvärvats med en sammanlagd årsomsättning på 17 Mkr. Dessa tillträds nu i januari 2015 och därmed kan omsättningen för 2015 redan nu konstateras hamna mellan 90 och 100 Mkr. Därutöver kan befintliga kliniker utvecklas samt nya förvärv ske under 2015. Min förra analys med en prognosticerad omsättning för 2015 på ca 100 Mkr tror jag kommer överträffas.
Bolagets uttalade mål är att fortsätta förvärva 2-3 kliniker per år.
Orasolv har nu lyckats med att nå en stabil tillväxt, på en hög nivå. Frågetecknet som återstår är vilken nivå resultatet kommer nå när vinsten börjar plana ut. Just nu sker kraftiga resultatförbättringar men frågan är alltså vilken marginal bolaget kommer nå framöver som en normal nivå för bolaget. Det är antagligen just detta frågetecknet som gjort att kursen inte stigit under 2014. Ett annat skäl kan förstås vara att aktien inte är uppmärksammad.
Jag bedömer det vara ett drömläge att köpa Orasolv nu. Aktien är billig och bolaget gör för närvarande allt rätt. Både omsättning och resultat ökar kraftigt och tiden när bolaget gjorde förlust och ständiga nyemissioner är förbi. Risken har därmed minskat.

Jag gör nu följande prognos:
För 2015 är min prognos att bolaget gör fler förvärv, helt enligt deras egen utsago, och når en omsättning på ca 110 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 5-7 Msek (4-6 öre per aktie).
För 2016 är min prognos att bolaget fortsätter att göra fler förvärv och når en omsättning på ca 125-135 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 10 Mkr (7-8 öre per aktie).

Målkurs inom ett år: 75 öre. (P/E-tal: 13-19)
Målkurs inom två år: 1,00 kr. (P/E-tal: 12-14)

Dagens (2015-01-13) aktiekurs i Orasolv är 34 öre.
Med dagens aktiekurs som utgångspunkt innebär det följande potential:
Inom ett år: +120%.
Inom två år: +194%.

Sannolikheten för ännu högre kursnivåer bedömer jag som klart rimlig men jag väljer att inte vara alltför optimistisk i ovan angivna prognos.

Risk (skala 1-5): 3
Möjlighet (skala 1-5): 5

När värdet på möjlighet är högre än värdet för risk så är aktien väldigt köpvärd i mina ögon.

/JoachimSvensktillverkade underkläder

Sponsorer Posted on Tue, December 30, 2014 17:24:07

Härliga, snygga kalsonger för män som bryr sig.
Design och tillverkning – i Sverige.

www.fagerberg-underwear.seVendator – uppföljning

Aktieanalyser - uppföljning Posted on Mon, June 30, 2014 15:43:28

Uppföljning av analys publicerad 2014-01-06

Vendators resultat för det fjärde kvartalet (Q4) 2013 blev inte så bra som jag hoppades, efter det fina tredje kvartalet. Det berodde på två saker, dels gjordes en avsättning på 0,5 Msek avseende en potentiell skuld, dels var antalet dagar i december färre än normalt då julhelgerna “stal” viktiga intäktsdagar. Helgdagarna var fler än normalt. Det sistnämnda kunde jag såklart ha förutspått men inte det förstnämnda. Resultatet förbättrades dock avsevärt jämfört med Q4 2012. Så den långsiktigt positiva trenden bibehölls även om den kortsiktigt (jämfört med Q3 2013) bröts.
Följdaktligen blev det inte heller det glädjeskutt i aktien som jag hoppats på. Dock har aktiekursen ändå stigit kraftigt. Under de närmaste två månaderna från det att jag skrev analysen har aktiekursen pendlat mellan 54 och 84 öre. När jag skrev analysen stod aktiekursen i 55 öre. Från den nivån till den högsta de efterföljande två månaderna var alltså uppgången 29 öre eller ca 53%. Jag hade en målkurs inom två månader på 1,00 sek, dvs en uppgång med ca 82%.
Målkurs 1 nåddes alltså inte men en uppgång på 53% inom två månader ser jag ändå som ett lyckat resultat.

Målkurs 2, dvs att nå en aktiekurs på 2,00 sek inom två år, ser jag fortfarande som högst rimlig. Det skulle i så fall innebära en uppgång från 55 öre till 2,00 sek (ca 264%).
Rörelseresultatet för Q1 2014 var +1,4 Msek jämfört med -2,8 Msek för samma period 2013. Den positiva utvecklingen fortsätter alltså. Det beror på att företaget målmedvetet har jobbat med att förbättra lönsamheten i befintlig verksamhet och sålt av olönsamma delar.
Omsättningen ligger dock kvar på ungefär samma nivå som året före, 24,2 Msek för Q1 2014. Här har bolaget mer att bevisa, vilket de är fullt fokuserade på att göra.

Under perioden 2014-01-06, dvs från det att jag skrev den första analysen för Vendator, fram tills nu har aktiekursen pendlat mellan 42 öre (24 mars) och 1,09 sek (11 juni). Målkurs 1 nåddes (och passerades) alltså efter ca fem månader, en uppgång från 55 öre till 1,09 sek, dvs ca 98%.
Aktiekursen i skrivande stund (2014-06-30) är 80,5 öre vilket ger bolaget ett värde på 23,6 Msek.
Med en årlig omsättning på ca 100 Msek och en lönsamhet som är under stigande (och numera även positiv) samt ett kraftigt fokus på att öka omsättningen, dvs nå tillväxt i bolaget igen, så är min syn att bolaget definitivt är på rätt väg och att målkurs 2 (2,00 sek) inte bara är rimlig att nå inom två år, dvs fram till 2016-01-06, utan även sannolik.
Om bolaget skapar tillväxt samt höjer lönsamheten ytterligare något så är det, som jag ser det, även fullt möjligt att passera 2,00 sek inom dessa två år, kanske t o m nå 3,00 sek. Det senare skulle, baserat på aktiekursen när den första analysen skrevs, ge en uppgång på hisnande 445%. Från dagens aktiekurs en uppgång på 273%. Men även baserat på den ursprungliga målkursen, dvs 2,00 sek inom två år, så innebär det en uppgång på 264% från 55 öre samt en uppgång från dagens aktiekurs på 148%.

Sammantaget ser jag mycket positivt på Vendator som bolag i allmänhet och dess aktiekurs i synnerhet. Här finns pengar att tjäna och sannolikheten för att målkurs 2 ska nås inom den utsatta tiden har ökat sedan jag skrev den ursprungliga analysen, enligt min uppfattning.

Målkurs 2 (2,00 sek):
Ursprunglig aktiekurs (2014-01-06) var i Vendator 55 öre.
Med denna aktiekurs som utgångspunkt innebär det följande potential:
Inom de ursprungliga två åren (t o m 2016-01-06): ca +264%

Ny målkurs (målkurs 3, 3,00 sek):
Dagens aktiekurs (2014-06-30) i Vendator är 80,5 öre.
Potential inom två år (t o m 2016-06-30): ca +273%

/Joachim« PreviousNext »