Blog Image

Aktieanalytikern

Om Aktieanalytikern.se

Syftet med bloggen aktieanalytikern.se är att på ett enkelt sätt redogöra för några av de bolag och dess aktier som fångar mitt intresse. I första hand fokuserar jag på aktier som jag bedömer har en uppgångspotential på minst 100% inom 1-2 år. I vissa fall äger jag själv de aktier jag skriver om, i vissa fall inte.
Även de som är nybörjare ska kunna ta till sig mina analyser. Därför kommer jag inte använda mig av fler nyckeltal och ekonomiska begrepp än nödvändigt utan hålla det på en så enkel nivå som möjligt. Min filosofi till livet stämmer bra överens med detta upplägg, dvs "varför krångla till det"?
Jag kommer även göra uppföljningar av de analyser jag gjort för att ni ska kunna följa utvecklingen på ett tydligt sätt.
Jag graderar de aktier jag analyserar vad gäller risk resp möjlighet med en skala 1 till 5.
1 = Låg risk/möjlighet
5 = Hög risk/möjlighet
Kom ihåg att de eventuella investeringsbeslut ni fattar är ni helt ansvariga för själva. Mina analyser är min syn på de aktier jag skriver om och något ansvar gentemot någon annan än mig själv tar jag inte.

Kontakt: info@aktieanalytikern.se

CLS

Aktieanalyser Posted on Sat, June 27, 2015 16:43:37

CLS, noterade på Aktietorget sedan 2009-04-16, är ett bolag som utvecklat en ny form av behandling av solida cancertumörer.
Behandlingen, som är lokal, går i korthet ut på att genom uppvärmning av tumören döda den. I samband med detta aktiveras immunförsvaret vilket får till följd att kroppen “lär sig” att den här typen av tumörer ska bekämpas. Finns det fler tumörer i kroppen, eller om fler skulle bildas senare, så tar immunförsvaret död på dessa.
Nu återstår bara en sak; nämligen att bevisa att detta fungerar.
Över 20 års forskning ligger till grund för det som nu är CLS så det finns goda skäl att tro på att metoden kan fungera som den är tänkt.
Jag har följt bolaget, och varit aktieägare i det, i stort sett hela den tid bolaget varit noterat. Det har varit en lång väntan på resultat. Bolaget har dock hela tiden gjort framsteg och nått de delmål bolaget satt upp. Dock har det blivit förseningar så tålamodet har prövats ordentligt som aktieägare.

Nu händer det dock en hel del och tiden för lansering, dvs att gå från forskning till försäljningsstart, tycks närma sig med stormsteg.
För närvarande pågår (alternativt ska när som helst starta) studier, dvs behandling på människor, med metoden på tre platser i Europa; Tyskland, Frankrike och Island. Även Karolinska i Stockholm ska starta inom kort.
Resultaten av dessa studier kommer löpande ges när det finns några sådana. Studierna ska pågå under perioden 2014-2016 och omfatta ca 100 patienter.
Bolagets finansiella mål är att nå ett break-even resultat för helåret 2016 och för 2017 visa ett positivt resultat före skatt.

Den senaste månaden har bolagets aktie dubblerats i värde. Under gårdagen, fredagen den 26 juni, gick kursen upp över 20% utan att någon nyhet, vad jag vet, presenterats.
Jag tolkar den senaste tidens uppgång som att fler fått upp ögonen för bolaget och/eller insett att en kommersialisering inte är så långt borta. Detta förutsatt att metoden fungerar.
Vad som kommer ske i det korta perspektivet för bolagets aktie är som vanligt svårt att sia om. Antingen kan den senaste tidens kraftiga uppgång fortsätta genom ett bibehållet eller ytterligare förstärkt intresse för aktien, eller så kan den senaste tidens uppgång locka aktieägare att sälja sina aktier och ta hem vinsten. Precis som för vilken aktie som helst som har haft en kraftig uppgång på kort tid alltså.
Mina analyser är dock inte avsedda för korta placeringar utan har inriktningen 1-3 år framåt i tiden och även därefter. Vad som händer på kort sikt är därför inte något jag lägger någon större vikt vid här och i slutändan så är det förstås två saker som avgör aktiekursens utveckling i CLS:
1. Hur bra metoden fungerar
2. Hur försäljning och vinst utvecklas

Om metoden fungerar bra och försäljning och vinst utvecklar sig väl så kan CLS inom några år vara värt åtskilliga miljarder sek. I dagsläget är bolaget värt drygt 300 miljoner sek.
Det finns alltså en fantastisk uppgångspotential för aktien. Exakt hur stor är svår att säga i dagsläget men den är enorm. Med enorm menar jag mer än 1000% inom några år.
Men, det finns såklart risker. Fungerar inte metoden tillräckligt bra, eller inte alls, så faller bolaget. Det finns inget annat i bolaget som kan generera något direkt värde, som jag ser det, så självklart kan aktien fullständigt haverera.
CLS ska man äga om man är beredd att ta en stor risk och med den få möjlighet till en enorm möjlighet.
Kursen kan mycket väl komma att stiga successivt i takt med att bolaget lämnar resultat (om de är positiva vill säga) från de pågående studierna eller andra nyheter som är positiva kring bolagets möjligheter att lyckas. Kursen kan då drivas upp till betydligt högre nivåer än i dagsläget, baserade på spekulation kring framtida försäljning och vinst. Det är ett nytt botemedel mot cancer det handlar om så marknaden är enorm.
När som helst kan det dock också komma en nyhet av det negativa slaget som får kursen att gå i däck fullständigt.

Som sagt, CLS är för den riskvillige. Potentialen är hisnande.
Jag fortsätter äga mina aktier i CLS.

Det är, som jag nämnde ovan, väldigt svårt att göra en prognos i dagsläget men jag gör det ändå. Jag utgår då från att metoden kommer att fungera bra och att inga ytterligare förseningar kring lanseringen sker.
Min bedömning är då följande:

Inom ett år: Nå ett börsvärde på minst 1 miljard sek, dvs +226%
Inom tre år: Nå ett börsvärde på minst 3 miljarder sek, dvs +868%

Aktiekurs idag, 2015-06-27: 15,30 (börsvärde 310 miljoner sek)

Risk: 5
Möjlighet: 5

/JoachimVendator

Aktieanalyser Posted on Mon, January 06, 2014 21:20:57

Vendator, noterat på Aktietorget, är ett bolag med bemanning och callcenter som kärnområden.
Bolaget har haft problem med både fallande omsättning och negativt resultat. Dock har det hänt en del under de senaste månaderna vilket fångat min uppmärksamhet. Dels har utbildnings- och konsultverksamheten sålts så de numera kan fokusera på sina kärnområden, dels har bolaget jobbat hårt med att sänka kostnaderna och därmed förbättra resultatet. Detta har de lyckats bra med. Så bra att de under tredje kvartalet 2013 uppvisade en vinst på 0,9 Mkr med en omsättning på ca 20 Mkr. Detta fick aktien att få glädjefnatt i samband med att rapporten släpptes den 5:e nov förra året, dvs för ca två månader sedan. Den nådde som högst 2,00 kr, visserligen bara tillfälligt men likväl.
Före rapporten för tredje kvartalet låg kursen på runt 30 öre och tidigare under 2013 har den varierat mellan 10 och 50 öre. Det är de stora kursrörelserna samt det kraftigt förbättrade resultatet som fått mig mycket intresserad av bolagets aktie. Efter rapporten sjönk kursen tillbaka en hel del och efter ett tag så stabiliserades den runt ca 40-50 öre. Då köpte jag.
Jag bedömer att när rapporten släpps för fjärde kvartalet, dvs för helåret 2013, så finns det goda möjligheter för kursen att återigen ta ett glädjeskutt uppåt. Jag tror nämligen att fjärde kvartalet kommer bli mycket bra för bolaget, jämfört med tidigare alltså. Med andra ord tror jag inte att det tredje kvartalets fina siffror var en engångsföreteelse.
Rapporten för Q4, dvs för fjärde kvartalet, kommer den 21 februari 2014. Då tror jag att kursen står högre än vad den gör idag alternativt att kursen redan innan detta datum börjar stiga. De senaste dagarna har just detta skett men det är för tidigt att säga om det är en trend eller inte. Kurs just nu (2014-01-06) är 55 öre.
Bolagets totala värde är ca 16 Mkr. Med tanke på att bolaget redovisade 0,9 Mkr i vinst för Q3 så bedömer jag aktien vara riktigt billig just nu, framförallt med tanke på att de vänt till vinst, inte bara förbättrat resultatet. Om Q4 blir bättre än Q3, vilket jag bedömer vara sannolikt, bör aktien minst fördubblas i värde.
Det finns dock ett frågetecken för mig och det är hur omsättningen kommer utveckla sig. Utan en bra omsättning, och gärna då tillväxt i denna, är förstås vinstutrymmet begränsat. Det finns ett uttalat mål från ledningen att fokus ska vara att öka omsättningen, men jag vill gärna se det hända också.
Det är därför inte helt enkelt att analysera bolaget på längre sikt med den informationen jag har tillgänglig för tillfället. Jag tror jag återkommer efter rapporten för Q4 gällande den delen men på kort sikt så bedömer jag det finnas en stor uppgångspotential i aktien.

Målkurs inom två månader: 1,00 kr
Målkurs inom två år: 2,00 kr

Dagens (2014-01-06) aktiekurs i Vendator är 55 öre.
Med dagens aktiekurs som utgångspunkt innebär det följande potential:
Inom två månader: ca +80%
Inom två år: ca +260%

/JoachimOrasolv

Aktieanalyser Posted on Mon, January 06, 2014 18:33:22

Orasolv, noterat på Aktietorget, är ett bolag som förvärvar och utvecklar tandvårdskliniker. Bolaget har för närvarande sex kliniker (M-Dental inräknad som övertas i jan 2014) i Stockholm, Göteborg och Uppsala samt en konsultverksamhet.
Deras mål är att förvärva två kliniker per år framöver samt utveckla de befintliga.
Omsättningen för jan-sep 2013 var 40,2 Mkr och resultatet efter skatt var -1,6 Mkr. Det är en försämring av omsättningen men ett kraftigt förbättrat resultat (jämfört med samma period 2012) vilket beror på att bolaget knoppat av Orasolv products samt sålt ett par kliniker. Syftet har varit att förbättra resultatet, vilket de lyckats med. Nu är framtiden mer intressant än vad som hänt tidigare så jag fokuserar på den.
Jag tror att bolaget kommer omsätta knappt 60 Mkr under 2013 och ha ett resultat kring noll. Bolaget har förbättrat resultatet under det senaste året och detta i kombination med att det fjärde kvartalet normalt är årets bästa samt att en klinik tillträddes i september gör att jag tror att bolaget hämtar in det negativa resultat på -1,6 Mkr som uppvisades för perioden jan-sep 2013.
För 2014 är min prognos att bolaget gör fler förvärv, helt enligt deras egen utsago, och når en omsättning på 75-80 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 5 Msek (4-5 öre per aktie).
För 2015 är min prognos att bolaget fortsätter att göra fler förvärv och når en omsättning på ca 100 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 10 Mkr (8-10 öre per aktie).
Om mina prognoser stämmer så sker alltså två saker som gillas av aktiemarknaden:
– Bolaget visar återigen tillväxt (omsättningen stiger).
– Bolaget uppvisar ett resultat som successivt blir bättre ju fler kliniker bolaget driver.
Detta motiverar en högre värdering, dels baserat på tillväxten i både omsättning och resultat men även på det faktum att bolaget kommer visa vinst vilket gör bolaget mer stabilt, dvs en lägre risk för en investering än tidigare.

Jag anser att aktiekursen bör kunna nå en nivå kring 75 öre under 2014 och under 2015 (för första gången på länge) passera 1 kr och nå intervallet 1-1,50 kr.

Målkurs inom ett år: 75 öre.
Målkurs inom två år: 1,25 kr.

Dagens (2014-01-06) aktiekurs i Orasolv är 36 öre.
Med dagens aktiekurs som utgångspunkt innebär det följande potential:
Inom ett år: ca +100%.
Inom två år: ca +250%.

/Joachim