Blog Image

Aktieanalytikern

Om Aktieanalytikern.se

Syftet med bloggen aktieanalytikern.se är att på ett enkelt sätt redogöra för några av de bolag och dess aktier som fångar mitt intresse. I första hand fokuserar jag på aktier som jag bedömer har en uppgångspotential på minst 100% inom 1-2 år. I vissa fall äger jag själv de aktier jag skriver om, i vissa fall inte.
Även de som är nybörjare ska kunna ta till sig mina analyser. Därför kommer jag inte använda mig av fler nyckeltal och ekonomiska begrepp än nödvändigt utan hålla det på en så enkel nivå som möjligt. Min filosofi till livet stämmer bra överens med detta upplägg, dvs "varför krångla till det"?
Jag kommer även göra uppföljningar av de analyser jag gjort för att ni ska kunna följa utvecklingen på ett tydligt sätt.
Jag graderar de aktier jag analyserar vad gäller risk resp möjlighet med en skala 1 till 5.
1 = Låg risk/möjlighet
5 = Hög risk/möjlighet
Kom ihåg att de eventuella investeringsbeslut ni fattar är ni helt ansvariga för själva. Mina analyser är min syn på de aktier jag skriver om och något ansvar gentemot någon annan än mig själv tar jag inte.

Kontakt: info@aktieanalytikern.se

CLS – ändring av finansiell tidsplan

Aktieanalytikern på YouTube Posted on Thu, November 19, 2015 10:15:04

Ett nytt inlägg av Aktieanalytikern finns nu på YouTube. Den här gången handlar det om CLS (ändring av finansiell tidsplan), noterade på Aktietorget.
Se det genom att klicka på nedanstående länk.

https://www.youtube.com/watch?v=C8F5qjiTRno

/JoachimLivscoach

Sponsorer Posted on Sun, October 18, 2015 12:31:05

Behöver du någon att bolla tankar och idéer med?

Vänd dig då till en prisvärd livscoach.

Du kan vara helt anonym om du vill.

www.livscoach-online.seCLS

Aktieanalytikern på YouTube Posted on Fri, September 18, 2015 17:21:22

Ett nytt inlägg av Aktieanalytikern finns nu på YouTube. Den här gången handlar det om CLS, noterade på Aktietorget.
Se det genom att klicka på nedanstående länk.

https://www.youtube.com/watch?v=i-PnBB4ZUfs

/JoachimAktieanalytikern på YouTube – info

Aktieanalytikern på YouTube Posted on Fri, July 03, 2015 17:33:41

Nu finns Aktieanalytikern även på YouTube. I den kanalen kommer jag kommentera och följa upp de analyser jag gör här på aktieanalytikern.se.
Kanalen är således ett komplement till denna blogg.

Se det första inlägget genom att klicka på länken nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=jNHDy3qbpnc

/JoachimCLS

Aktieanalyser Posted on Sat, June 27, 2015 16:43:37

CLS, noterade på Aktietorget sedan 2009-04-16, är ett bolag som utvecklat en ny form av behandling av solida cancertumörer.
Behandlingen, som är lokal, går i korthet ut på att genom uppvärmning av tumören döda den. I samband med detta aktiveras immunförsvaret vilket får till följd att kroppen “lär sig” att den här typen av tumörer ska bekämpas. Finns det fler tumörer i kroppen, eller om fler skulle bildas senare, så tar immunförsvaret död på dessa.
Nu återstår bara en sak; nämligen att bevisa att detta fungerar.
Över 20 års forskning ligger till grund för det som nu är CLS så det finns goda skäl att tro på att metoden kan fungera som den är tänkt.
Jag har följt bolaget, och varit aktieägare i det, i stort sett hela den tid bolaget varit noterat. Det har varit en lång väntan på resultat. Bolaget har dock hela tiden gjort framsteg och nått de delmål bolaget satt upp. Dock har det blivit förseningar så tålamodet har prövats ordentligt som aktieägare.

Nu händer det dock en hel del och tiden för lansering, dvs att gå från forskning till försäljningsstart, tycks närma sig med stormsteg.
För närvarande pågår (alternativt ska när som helst starta) studier, dvs behandling på människor, med metoden på tre platser i Europa; Tyskland, Frankrike och Island. Även Karolinska i Stockholm ska starta inom kort.
Resultaten av dessa studier kommer löpande ges när det finns några sådana. Studierna ska pågå under perioden 2014-2016 och omfatta ca 100 patienter.
Bolagets finansiella mål är att nå ett break-even resultat för helåret 2016 och för 2017 visa ett positivt resultat före skatt.

Den senaste månaden har bolagets aktie dubblerats i värde. Under gårdagen, fredagen den 26 juni, gick kursen upp över 20% utan att någon nyhet, vad jag vet, presenterats.
Jag tolkar den senaste tidens uppgång som att fler fått upp ögonen för bolaget och/eller insett att en kommersialisering inte är så långt borta. Detta förutsatt att metoden fungerar.
Vad som kommer ske i det korta perspektivet för bolagets aktie är som vanligt svårt att sia om. Antingen kan den senaste tidens kraftiga uppgång fortsätta genom ett bibehållet eller ytterligare förstärkt intresse för aktien, eller så kan den senaste tidens uppgång locka aktieägare att sälja sina aktier och ta hem vinsten. Precis som för vilken aktie som helst som har haft en kraftig uppgång på kort tid alltså.
Mina analyser är dock inte avsedda för korta placeringar utan har inriktningen 1-3 år framåt i tiden och även därefter. Vad som händer på kort sikt är därför inte något jag lägger någon större vikt vid här och i slutändan så är det förstås två saker som avgör aktiekursens utveckling i CLS:
1. Hur bra metoden fungerar
2. Hur försäljning och vinst utvecklas

Om metoden fungerar bra och försäljning och vinst utvecklar sig väl så kan CLS inom några år vara värt åtskilliga miljarder sek. I dagsläget är bolaget värt drygt 300 miljoner sek.
Det finns alltså en fantastisk uppgångspotential för aktien. Exakt hur stor är svår att säga i dagsläget men den är enorm. Med enorm menar jag mer än 1000% inom några år.
Men, det finns såklart risker. Fungerar inte metoden tillräckligt bra, eller inte alls, så faller bolaget. Det finns inget annat i bolaget som kan generera något direkt värde, som jag ser det, så självklart kan aktien fullständigt haverera.
CLS ska man äga om man är beredd att ta en stor risk och med den få möjlighet till en enorm möjlighet.
Kursen kan mycket väl komma att stiga successivt i takt med att bolaget lämnar resultat (om de är positiva vill säga) från de pågående studierna eller andra nyheter som är positiva kring bolagets möjligheter att lyckas. Kursen kan då drivas upp till betydligt högre nivåer än i dagsläget, baserade på spekulation kring framtida försäljning och vinst. Det är ett nytt botemedel mot cancer det handlar om så marknaden är enorm.
När som helst kan det dock också komma en nyhet av det negativa slaget som får kursen att gå i däck fullständigt.

Som sagt, CLS är för den riskvillige. Potentialen är hisnande.
Jag fortsätter äga mina aktier i CLS.

Det är, som jag nämnde ovan, väldigt svårt att göra en prognos i dagsläget men jag gör det ändå. Jag utgår då från att metoden kommer att fungera bra och att inga ytterligare förseningar kring lanseringen sker.
Min bedömning är då följande:

Inom ett år: Nå ett börsvärde på minst 1 miljard sek, dvs +226%
Inom tre år: Nå ett börsvärde på minst 3 miljarder sek, dvs +868%

Aktiekurs idag, 2015-06-27: 15,30 (börsvärde 310 miljoner sek)

Risk: 5
Möjlighet: 5

/JoachimNext »