Jag gjorde en analys av Vendator (noterade på Aktietorget) 2014-01-06.
Grunden till den analysen och den positiva syn jag då hade på bolaget och dess framtida aktiekursutveckling baserade jag på att bolaget gjort bra ifrån sig under en del av 2013. Jag hoppades och trodde då på att en bestående vändning hade skett i bolaget och att den positiva utvecklingen skulle fortsätta under 2014 och därefter.
Min förhoppning grusades dock ganska fort och sen dess har inga betydande framsteg skett i bolaget, snarare tvärtom.
Jag ser i dagsläget ingen ljusning för bolaget och kommer genom denna uppföljning lämna bevakningen av nämnda bolag.

Kurs vid analysen, 2014-01-06: 55 öre
Nuvarande kurs, 2015-06-27: 52 öre
Kursutveckling för perioden: -5 %

/Joachim