Nu händer det som jag inte trodde skulle hända – en nyemission i Orasolv.
Dags för en uppföljning och kommentar således.

Orasolv kommer nu i april/maj 2015 att genomföra en nyemission på drygt 60 miljoner aktier vilket ökar antalet med 50% till drygt 180 miljoner stycken.
Till skillnad från tidigare nyemissioner, som i första hand haft syftet att hålla företaget vid liv, så är syftet med denna nyemission att accelerera förvärvstakten.
Det positiva är alltså att bolaget ser möjligheter att växa ännu fortare än vad det redan gör.
Det negativa är att utspädningen, dvs det ökade antalet aktier i bolaget, minskar vinsten per aktie och därigenom påverkar aktiekursen negativt.
Frågan är alltså om den ökade förvärvstakten kommer kompensera för det ökade antalet aktier i bolaget, dvs kommer vinsten per aktie att bli högre trots ett utökat antal aktier?
Ja, är mitt svar. Dvs, nyemissionen är rätt väg att gå.
Jag ska erkänna att jag inte med glädje mottog nyheten om en nyemission då jag redan tycker att bolaget har en fin tillväxt och att den förväntas fortsätta…men, efter att jag tagit del av all info kring den förestående nyemissionen måste jag säga att jag ändrat uppfattning och ställer mig nu helt och hållet positiv till den.
Bolaget växlar nu upp sina ambitioner från att förvärva 2 tandvårdskliniker per år framöver till 2-5 kliniker per år. Detta motsvarar en tillväxt, enligt bolaget, på 20-50 Msek per år.
Klinikerna förväntas ha en rörelsemarginal på 15-20% och det uttalade målet är att inom en treårsperiod omsätta 200-300 Msek och minst ha ett rörelseresultat i klinikrörelsen på 30 Msek.
Idag omsätter Orasolv ca 100 Msek och har ett rörelseresultat på ca 7 Msek.
En kraftig tillväxt förväntas alltså och därigenom sannolikt ett ökat intresse för bolaget och dess aktie.
Bolaget har dessutom som mål att noteras på Stockholmsbörsen (Orasolv är nu noterat på Aktietorget) inom en tvåårsperiod vilket lär öka intresset för bolaget/aktien ytterligare.

Vad gäller utvecklingen av bolagets aktie så kvarstår jag vid min senaste analys från januari i år (se tidigare inlägg för full info) vad gäller 2015 och 2016.
Det som skiljer är att jag nu tror att omsättning och vinst kommer stiga i en snabbare takt men att vinsten per aktie kommer att ligga på den nivån jag tidigare prognosticerat (eftersom antalet aktier kommer bli fler). Därigenom tror jag fortfarande att aktien kommer nå de nivåer jag tidigare nämnt.

Jag väljer att komplettera min syn från tidigare med att även ange en nivå för omsättning, vinst/aktie, aktiekurs (målkurs) och potential för 2017 och 2018.
Aktiekursen är i skrivande stund 27,1 öre.
Detta ger följande prognos:

2015:
Omsättning: 120 Msek
Vinst per aktie: 4-6 öre
Målkurs: 75 öre (P/E-tal: 13-19)
Potential: 177%

2016:
Omsättning: 150 Msek
Vinst per aktie: 7-8 öre
Målkurs: 1,00 sek (P/E-tal: 12-14)
Potential: 269%

2017:
Omsättning: 200 Msek
Vinst per aktie: 10 öre
Målkurs: 1,50 sek (P/E-tal: 15)
Potential: 454%

2018:
Omsättning: 250 Msek
Vinst per aktie: 12-13 öre
Målkurs: 2,00 sek (P/E-tal: 15-17)
Potential: 638%

Med målkurs avses den kurs som jag tror att bolaget någon gång under resp år kan nå.
Med potential avses målkursen i förhållande till aktuell aktiekurs (27,1 öre).
Orasolv befinner sig i, och kommer att befinna sig i, kraftig tillväxt under flera år framöver vilket motiverar en relativ hög värdering. Jag har valt att sätta P/E-talet kring 15 vilket jag anser vara rimligt.
Det finns alltså en kraftig uppgångspotential i bolagets aktie, både på kort och lång sikt. Det kan bli tufft att nå årets målkurs på 75 öre men för följande år är möjligheterna desto större.

Risk (skala 1-5): 3
Möjlighet (skala 1-5): 5

När värdet på möjlighet är högre än värdet för risk så är aktien väldigt köpvärd i mina ögon.

Jag vill även tillägga att det nu verkar vara en bra kombination i bolaget vad gäller ledning och styrelse. Bolagets VD, Maria Johansson, är i mina ögon Orasolvs bästa sedan jag började följa bolaget i mitten av 90-talet.
Jag ser fram emot en mycket behaglig resa de närmaste åren som aktieägare i Orasolv.

/Joachim