För drygt ett år sedan (2014-01-06) skrev jag följande:

För 2014 är min prognos att bolaget gör fler förvärv, helt enligt deras egen utsago, och når en omsättning på 75-80 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 5 Msek (4-5 öre per aktie).
För 2015 är min prognos att bolaget fortsätter att göra fler förvärv och når en omsättning på ca 100 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 10 Mkr (8-10 öre per aktie).

Målkurs inom ett år: 75 öre.
Målkurs inom två år: 1,25 kr.

Uppföljning
Min prognos vad gäller omsättningen för 2014 ser ut att infrias. Allt tyder på att försäljningen för 2014 blir just 75-80 Mkr.
Vad gäller resultatet tror jag inte att bolaget når ända fram utan landar troligen strax över noll, ca 2-3 Mkr i vinst efter skatt för 2014.

Jag räknade med att aktiekursen inom ett år skulle nå 75 öre. Kursen var 36 öre när analysen skrevs (2014-01-06).
Den har pendlat mellan 28 och 45 öre under det senaste året.
Målkurs 1 har alltså inte nåtts.

Utsikter
Trots att målkurs 1 inte infriats, inte ens varit i närheten, så är min tro om framtiden för aktien i Orasolv fortsatt positiv. Faktum är att jag är ännu mer positiv nu än för ett år sedan.
Detta grundar jag på att försäljningen, som trots allt är en förutsättning för framtida vinster, har utvecklats precis som jag hoppades och trodde för 2014. Förvärv har skett och nyligen blev det klart att ytterligare två kliniker förvärvats med en sammanlagd årsomsättning på 17 Mkr. Dessa tillträds nu i januari 2015 och därmed kan omsättningen för 2015 redan nu konstateras hamna mellan 90 och 100 Mkr. Därutöver kan befintliga kliniker utvecklas samt nya förvärv ske under 2015. Min förra analys med en prognosticerad omsättning för 2015 på ca 100 Mkr tror jag kommer överträffas.
Bolagets uttalade mål är att fortsätta förvärva 2-3 kliniker per år.
Orasolv har nu lyckats med att nå en stabil tillväxt, på en hög nivå. Frågetecknet som återstår är vilken nivå resultatet kommer nå när vinsten börjar plana ut. Just nu sker kraftiga resultatförbättringar men frågan är alltså vilken marginal bolaget kommer nå framöver som en normal nivå för bolaget. Det är antagligen just detta frågetecknet som gjort att kursen inte stigit under 2014. Ett annat skäl kan förstås vara att aktien inte är uppmärksammad.
Jag bedömer det vara ett drömläge att köpa Orasolv nu. Aktien är billig och bolaget gör för närvarande allt rätt. Både omsättning och resultat ökar kraftigt och tiden när bolaget gjorde förlust och ständiga nyemissioner är förbi. Risken har därmed minskat.

Jag gör nu följande prognos:
För 2015 är min prognos att bolaget gör fler förvärv, helt enligt deras egen utsago, och når en omsättning på ca 110 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 5-7 Msek (4-6 öre per aktie).
För 2016 är min prognos att bolaget fortsätter att göra fler förvärv och når en omsättning på ca 125-135 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 10 Mkr (7-8 öre per aktie).

Målkurs inom ett år: 75 öre. (P/E-tal: 13-19)
Målkurs inom två år: 1,00 kr. (P/E-tal: 12-14)

Dagens (2015-01-13) aktiekurs i Orasolv är 34 öre.
Med dagens aktiekurs som utgångspunkt innebär det följande potential:
Inom ett år: +120%.
Inom två år: +194%.

Sannolikheten för ännu högre kursnivåer bedömer jag som klart rimlig men jag väljer att inte vara alltför optimistisk i ovan angivna prognos.

Risk (skala 1-5): 3
Möjlighet (skala 1-5): 5

När värdet på möjlighet är högre än värdet för risk så är aktien väldigt köpvärd i mina ögon.

/Joachim