Vendator, noterat på Aktietorget, är ett bolag med bemanning och callcenter som kärnområden.
Bolaget har haft problem med både fallande omsättning och negativt resultat. Dock har det hänt en del under de senaste månaderna vilket fångat min uppmärksamhet. Dels har utbildnings- och konsultverksamheten sålts så de numera kan fokusera på sina kärnområden, dels har bolaget jobbat hårt med att sänka kostnaderna och därmed förbättra resultatet. Detta har de lyckats bra med. Så bra att de under tredje kvartalet 2013 uppvisade en vinst på 0,9 Mkr med en omsättning på ca 20 Mkr. Detta fick aktien att få glädjefnatt i samband med att rapporten släpptes den 5:e nov förra året, dvs för ca två månader sedan. Den nådde som högst 2,00 kr, visserligen bara tillfälligt men likväl.
Före rapporten för tredje kvartalet låg kursen på runt 30 öre och tidigare under 2013 har den varierat mellan 10 och 50 öre. Det är de stora kursrörelserna samt det kraftigt förbättrade resultatet som fått mig mycket intresserad av bolagets aktie. Efter rapporten sjönk kursen tillbaka en hel del och efter ett tag så stabiliserades den runt ca 40-50 öre. Då köpte jag.
Jag bedömer att när rapporten släpps för fjärde kvartalet, dvs för helåret 2013, så finns det goda möjligheter för kursen att återigen ta ett glädjeskutt uppåt. Jag tror nämligen att fjärde kvartalet kommer bli mycket bra för bolaget, jämfört med tidigare alltså. Med andra ord tror jag inte att det tredje kvartalets fina siffror var en engångsföreteelse.
Rapporten för Q4, dvs för fjärde kvartalet, kommer den 21 februari 2014. Då tror jag att kursen står högre än vad den gör idag alternativt att kursen redan innan detta datum börjar stiga. De senaste dagarna har just detta skett men det är för tidigt att säga om det är en trend eller inte. Kurs just nu (2014-01-06) är 55 öre.
Bolagets totala värde är ca 16 Mkr. Med tanke på att bolaget redovisade 0,9 Mkr i vinst för Q3 så bedömer jag aktien vara riktigt billig just nu, framförallt med tanke på att de vänt till vinst, inte bara förbättrat resultatet. Om Q4 blir bättre än Q3, vilket jag bedömer vara sannolikt, bör aktien minst fördubblas i värde.
Det finns dock ett frågetecken för mig och det är hur omsättningen kommer utveckla sig. Utan en bra omsättning, och gärna då tillväxt i denna, är förstås vinstutrymmet begränsat. Det finns ett uttalat mål från ledningen att fokus ska vara att öka omsättningen, men jag vill gärna se det hända också.
Det är därför inte helt enkelt att analysera bolaget på längre sikt med den informationen jag har tillgänglig för tillfället. Jag tror jag återkommer efter rapporten för Q4 gällande den delen men på kort sikt så bedömer jag det finnas en stor uppgångspotential i aktien.

Målkurs inom två månader: 1,00 kr
Målkurs inom två år: 2,00 kr

Dagens (2014-01-06) aktiekurs i Vendator är 55 öre.
Med dagens aktiekurs som utgångspunkt innebär det följande potential:
Inom två månader: ca +80%
Inom två år: ca +260%

/Joachim