Orasolv, noterat på Aktietorget, är ett bolag som förvärvar och utvecklar tandvårdskliniker. Bolaget har för närvarande sex kliniker (M-Dental inräknad som övertas i jan 2014) i Stockholm, Göteborg och Uppsala samt en konsultverksamhet.
Deras mål är att förvärva två kliniker per år framöver samt utveckla de befintliga.
Omsättningen för jan-sep 2013 var 40,2 Mkr och resultatet efter skatt var -1,6 Mkr. Det är en försämring av omsättningen men ett kraftigt förbättrat resultat (jämfört med samma period 2012) vilket beror på att bolaget knoppat av Orasolv products samt sålt ett par kliniker. Syftet har varit att förbättra resultatet, vilket de lyckats med. Nu är framtiden mer intressant än vad som hänt tidigare så jag fokuserar på den.
Jag tror att bolaget kommer omsätta knappt 60 Mkr under 2013 och ha ett resultat kring noll. Bolaget har förbättrat resultatet under det senaste året och detta i kombination med att det fjärde kvartalet normalt är årets bästa samt att en klinik tillträddes i september gör att jag tror att bolaget hämtar in det negativa resultat på -1,6 Mkr som uppvisades för perioden jan-sep 2013.
För 2014 är min prognos att bolaget gör fler förvärv, helt enligt deras egen utsago, och når en omsättning på 75-80 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 5 Msek (4-5 öre per aktie).
För 2015 är min prognos att bolaget fortsätter att göra fler förvärv och når en omsättning på ca 100 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 10 Mkr (8-10 öre per aktie).
Om mina prognoser stämmer så sker alltså två saker som gillas av aktiemarknaden:
– Bolaget visar återigen tillväxt (omsättningen stiger).
– Bolaget uppvisar ett resultat som successivt blir bättre ju fler kliniker bolaget driver.
Detta motiverar en högre värdering, dels baserat på tillväxten i både omsättning och resultat men även på det faktum att bolaget kommer visa vinst vilket gör bolaget mer stabilt, dvs en lägre risk för en investering än tidigare.

Jag anser att aktiekursen bör kunna nå en nivå kring 75 öre under 2014 och under 2015 (för första gången på länge) passera 1 kr och nå intervallet 1-1,50 kr.

Målkurs inom ett år: 75 öre.
Målkurs inom två år: 1,25 kr.

Dagens (2014-01-06) aktiekurs i Orasolv är 36 öre.
Med dagens aktiekurs som utgångspunkt innebär det följande potential:
Inom ett år: ca +100%.
Inom två år: ca +250%.

/Joachim