Blog Image

Aktieanalytikern

Om Aktieanalytikern.se

Syftet med bloggen aktieanalytikern.se är att på ett enkelt sätt redogöra för några av de bolag och dess aktier som fångar mitt intresse. I första hand fokuserar jag på aktier som jag bedömer har en uppgångspotential på minst 100% inom 1-2 år. I vissa fall äger jag själv de aktier jag skriver om, i vissa fall inte.
Även de som är nybörjare ska kunna ta till sig mina analyser. Därför kommer jag inte använda mig av fler nyckeltal och ekonomiska begrepp än nödvändigt utan hålla det på en så enkel nivå som möjligt. Min filosofi till livet stämmer bra överens med detta upplägg, dvs "varför krångla till det"?
Jag kommer även göra uppföljningar av de analyser jag gjort för att ni ska kunna följa utvecklingen på ett tydligt sätt.
Jag graderar de aktier jag analyserar vad gäller risk resp möjlighet med en skala 1 till 5.
1 = Låg risk/möjlighet
5 = Hög risk/möjlighet
Kom ihåg att de eventuella investeringsbeslut ni fattar är ni helt ansvariga för själva. Mina analyser är min syn på de aktier jag skriver om och något ansvar gentemot någon annan än mig själv tar jag inte.

Kontakt: info@aktieanalytikern.se

Vendator

Aktieanalyser Posted on Mon, January 06, 2014 21:20:57

Vendator, noterat på Aktietorget, är ett bolag med bemanning och callcenter som kärnområden.
Bolaget har haft problem med både fallande omsättning och negativt resultat. Dock har det hänt en del under de senaste månaderna vilket fångat min uppmärksamhet. Dels har utbildnings- och konsultverksamheten sålts så de numera kan fokusera på sina kärnområden, dels har bolaget jobbat hårt med att sänka kostnaderna och därmed förbättra resultatet. Detta har de lyckats bra med. Så bra att de under tredje kvartalet 2013 uppvisade en vinst på 0,9 Mkr med en omsättning på ca 20 Mkr. Detta fick aktien att få glädjefnatt i samband med att rapporten släpptes den 5:e nov förra året, dvs för ca två månader sedan. Den nådde som högst 2,00 kr, visserligen bara tillfälligt men likväl.
Före rapporten för tredje kvartalet låg kursen på runt 30 öre och tidigare under 2013 har den varierat mellan 10 och 50 öre. Det är de stora kursrörelserna samt det kraftigt förbättrade resultatet som fått mig mycket intresserad av bolagets aktie. Efter rapporten sjönk kursen tillbaka en hel del och efter ett tag så stabiliserades den runt ca 40-50 öre. Då köpte jag.
Jag bedömer att när rapporten släpps för fjärde kvartalet, dvs för helåret 2013, så finns det goda möjligheter för kursen att återigen ta ett glädjeskutt uppåt. Jag tror nämligen att fjärde kvartalet kommer bli mycket bra för bolaget, jämfört med tidigare alltså. Med andra ord tror jag inte att det tredje kvartalets fina siffror var en engångsföreteelse.
Rapporten för Q4, dvs för fjärde kvartalet, kommer den 21 februari 2014. Då tror jag att kursen står högre än vad den gör idag alternativt att kursen redan innan detta datum börjar stiga. De senaste dagarna har just detta skett men det är för tidigt att säga om det är en trend eller inte. Kurs just nu (2014-01-06) är 55 öre.
Bolagets totala värde är ca 16 Mkr. Med tanke på att bolaget redovisade 0,9 Mkr i vinst för Q3 så bedömer jag aktien vara riktigt billig just nu, framförallt med tanke på att de vänt till vinst, inte bara förbättrat resultatet. Om Q4 blir bättre än Q3, vilket jag bedömer vara sannolikt, bör aktien minst fördubblas i värde.
Det finns dock ett frågetecken för mig och det är hur omsättningen kommer utveckla sig. Utan en bra omsättning, och gärna då tillväxt i denna, är förstås vinstutrymmet begränsat. Det finns ett uttalat mål från ledningen att fokus ska vara att öka omsättningen, men jag vill gärna se det hända också.
Det är därför inte helt enkelt att analysera bolaget på längre sikt med den informationen jag har tillgänglig för tillfället. Jag tror jag återkommer efter rapporten för Q4 gällande den delen men på kort sikt så bedömer jag det finnas en stor uppgångspotential i aktien.

Målkurs inom två månader: 1,00 kr
Målkurs inom två år: 2,00 kr

Dagens (2014-01-06) aktiekurs i Vendator är 55 öre.
Med dagens aktiekurs som utgångspunkt innebär det följande potential:
Inom två månader: ca +80%
Inom två år: ca +260%

/JoachimOrasolv

Aktieanalyser Posted on Mon, January 06, 2014 18:33:22

Orasolv, noterat på Aktietorget, är ett bolag som förvärvar och utvecklar tandvårdskliniker. Bolaget har för närvarande sex kliniker (M-Dental inräknad som övertas i jan 2014) i Stockholm, Göteborg och Uppsala samt en konsultverksamhet.
Deras mål är att förvärva två kliniker per år framöver samt utveckla de befintliga.
Omsättningen för jan-sep 2013 var 40,2 Mkr och resultatet efter skatt var -1,6 Mkr. Det är en försämring av omsättningen men ett kraftigt förbättrat resultat (jämfört med samma period 2012) vilket beror på att bolaget knoppat av Orasolv products samt sålt ett par kliniker. Syftet har varit att förbättra resultatet, vilket de lyckats med. Nu är framtiden mer intressant än vad som hänt tidigare så jag fokuserar på den.
Jag tror att bolaget kommer omsätta knappt 60 Mkr under 2013 och ha ett resultat kring noll. Bolaget har förbättrat resultatet under det senaste året och detta i kombination med att det fjärde kvartalet normalt är årets bästa samt att en klinik tillträddes i september gör att jag tror att bolaget hämtar in det negativa resultat på -1,6 Mkr som uppvisades för perioden jan-sep 2013.
För 2014 är min prognos att bolaget gör fler förvärv, helt enligt deras egen utsago, och når en omsättning på 75-80 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 5 Msek (4-5 öre per aktie).
För 2015 är min prognos att bolaget fortsätter att göra fler förvärv och når en omsättning på ca 100 Mkr och redovisar en vinst efter skatt på ca 10 Mkr (8-10 öre per aktie).
Om mina prognoser stämmer så sker alltså två saker som gillas av aktiemarknaden:
– Bolaget visar återigen tillväxt (omsättningen stiger).
– Bolaget uppvisar ett resultat som successivt blir bättre ju fler kliniker bolaget driver.
Detta motiverar en högre värdering, dels baserat på tillväxten i både omsättning och resultat men även på det faktum att bolaget kommer visa vinst vilket gör bolaget mer stabilt, dvs en lägre risk för en investering än tidigare.

Jag anser att aktiekursen bör kunna nå en nivå kring 75 öre under 2014 och under 2015 (för första gången på länge) passera 1 kr och nå intervallet 1-1,50 kr.

Målkurs inom ett år: 75 öre.
Målkurs inom två år: 1,25 kr.

Dagens (2014-01-06) aktiekurs i Orasolv är 36 öre.
Med dagens aktiekurs som utgångspunkt innebär det följande potential:
Inom ett år: ca +100%.
Inom två år: ca +250%.

/Joachim